Aanbestedingsjurist Marc Brouns

 
 


Brouns Juristiek is een  juridisch adviesbureau gespecialiseerd in Europees aanbestedingsrecht en zeer ervaren in het succesvol inrichten van aanbestedingen.


Aanbestedingsjurist Marc Brouns adviseert en begeleidt overheden en nutsbedrijven bij aanbestedingen.


Marc Brouns studeerde aan de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Open Universiteit Nederland werktuigbouwkunde, bedrijfseconomie en rechten. Daarnaast heeft hij een opleiding tot NMI mediator gevolgd en een masterclass onderhandelen (Harvardmethode) door Lawrence Susskind.


Vanuit zijn technische achtergrond kwam hij eind jaren '90 in aanraking met Europees aanbesteden en heeft daarin sindsdien diepgaande praktijkervaring en theoretische expertise opgebouwd. Door de combinatie van technische, bedrijfseconomische en juridische kennis, scherp analytisch inzicht, inlevingsvermogen, creativiteit, gezond verstand en praktische inslag is hij bij Europese aanbestedingsvraagstukken als geen ander in staat om technische eisen en wensen te doorgronden en te vertalen binnen de juridische kaders van het aanbestedingsrecht.


In mei 2008 debatteerde de wetgever in de Eerste Kamer der Staten-Generaal over het verstrekken van gratis schoolboeken aan leerlingen. Breekpunt was de vraag of de Europese aanbestedingsregels de scholen de vrijheid ontnam om te de titels van de studieboeken te bepalen. Voor en tegenstanders citeerden argumenten van aanbestedingsspecialisten. Eenduidigheid was ver te bespeuren en een overtuigend antwoord op de vraag of de scholen nu wel of geen keuzevrijheid zouden houden, bleef uit. Op eigen initiatief stuurde Marc Brouns de Eerste Kamer der Staten-Generaal een adviesnotitie over de keuzevrijheid bij aanbesteding van gratis schoolboeken teneinde eenduidigheid en helderheid te brengen in de discussie. In de Eerste Kamer der Staten-Generaal werd zijn benadering over de aanbesteding van gratis schoolboeken als de meest aannemelijke van alle betiteld.


Vanwege zijn werkervaring in zowel de profit als de non-profit sector is hij in staat in beide culturen te opereren en niet zelden een brug te slaan tussen beide.


Voortvloeiend uit zijn werkzaamheden als aanbestedingsspecialist is Marc Brouns nog actief op onder andere het gebied van overeenkomstenrecht en bouwrecht.


Daarnaast wordt hij regelmatig benaderd voor advisering en bemiddeling in geschillen of mediation.Op de dienstverlening Brouns Juristiek zijn  algemene voorwaarden van toepassing.

contact:


  mr. ir. M.P.C. Brouns


Sint Hubertuslaan 45

6212 BH  Maastricht


  tel. 06 2525 5844                Linkedin