Europees aanbesteden

 
 


Brouns Juristiek is een  juridisch adviesbureau gespecialiseerd in Europees aanbestedingsrecht en zeer ervaren in het succesvol inrichten van aanbestedingen.


Aanbestedingsjurist Marc Brouns adviseert en begeleidt overheden en nutsbedrijven bij aanbestedingen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het geven van aanbestedingsadvies, inrichten, vormgeven en uitvoeren van inkoop- en aanbestedingsprocedures, opstellen van overeenkomsten en het professionaliseren van aanbestedingen bij opdrachtgevers.


Daarnaast ondersteunt en assisteert hij bedrijven bij het inschrijven op een Europese aanbesteding.
Op de dienstverlening Brouns Juristiek zijn  algemene voorwaarden van toepassing.

 

contact:


  mr. ir. M.P.C. Brouns *

* mediator


  tel. 043 - 323 33 72

  fax. 043 - 323 33 71


i n f o @ j u r i s t i e k . n l